3 maja leureci konkursu.jpg

W ramach projektu "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" w grudniu 2003r. szkoła otrzymała nieodpłatnie pracownię komputerową.

Pracownia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Charakterystyka wyposażenia:

Stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, Drukarka sieciowa, Skaner, Wideoprojektor, Komputer przenośny, Urządzenia sieciowe i budowa sieci

W sierpniu 2006 roku nowa czytelnia szkolna została wyposażona w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). ICIM to projekt MEiN współfinansowany ze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Komputery wyposażone są w pakiet Microsoft Office i programy multimedialne.
Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do sprzętu w godzinach pracy czytelni i biblioteki. ICIM służy do celów edukacyjnych.
Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem ICIM i do jego przestrzegania oraz dokonywania wpisu do zeszytu obecności. Rolę opiekuna Centrum pełni p. Dorota Czekaj.

W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół edycja 2007" współfinansowanego przez MEiN i Europejski Fundusz Społeczny, otrzymaliśmy w 2007 r. drugą pracownię komputerową.
Było to 10 nowoczesnych komputerów z serwerem, komputer przenośny wraz z projektorem oraz skaner i drukarkę laserową. Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP i pakiet Office 2007.
Pomogą uczniom w przygotowaniu się do życia w globalnym społeczeństwie informacji. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych.
Nasza szkoła już po raz drugi skorzystała z tego projektu.

Kto jest Online?

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour