mik szk.jpg

Klasyfikacja śródroczna

Koniec I semestru – 20 stycznia 2017 r.

Klasyfikacyjne semestralne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 16 stycznia 2017r. (poniedziałek).

Do 5 grudnia 2016r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania, a wychowawcy o nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Wychowawcy klas informują o tym rodziców na piśmie zgodnie z zasadami WSO.

Do 19 grudnia 2016r. nauczyciele informują uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych, a wychowawcy o przewidywanych ocenach zachowania. Wychowawcy klas informują o tym rodziców na piśmie zgodnie z zasadami WSO.

Do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, to jest 16 stycznia 2017r., uczniowie mają czas na poprawę ocen.

17 stycznia 2017r. (wtorek) wychowawcy klas informują uczniów o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Wychowawcy klas informują rodziców na piśmie o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych podczas zebrania w dniu 18 stycznia 2017r. (środa).

Planowane terminy zebrań z rodzicami:

14  września 2016r.
16  listopada  2016r.
18  stycznia  2017r.

Planowane terminy „dni otwartych” dla rodziców (godz. 16.00 – 17.30):

19 października 2016r.
19 grudnia 2016r. (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna

Zakończenie zajęć – 23 czerwca 2017r. (piątek).

Do 22 maja 2017r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania, a wychowawcy o nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Wychowawcy klas informują o tym rodziców na piśmie zgodnie z zasadami WSO.

Do 5 czerwca 2017r. nauczyciele informują uczniów o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych, a wychowawcy o przewidywanych ocenach zachowania zgodnie z zasadami WSO. Wychowawcy klas informują o tym rodziców na piśmie zgodnie z zasadami WSO.

Klasyfikacyjne semestralne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 19 czerwca 2017r. (poniedziałek).

Do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej uczniowie mają czas na poprawę ocen.

20 czerwca 2017r. (wtorek) wychowawcy klas informują uczniów o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Wychowawcy klas informują rodziców o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych za pomocą e- dziennika i świadectw.

Planowane terminy zebrań z rodzicami:

5  kwietnia  2017r.
24  maja  2017r. (kl. III)

Planowane terminy „dni otwartych” dla rodziców (godz. 16.00 – 17.30):

15  marca  2017r.
24  maja  2017r.
7  czerwca  2017r. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 20016/2017

LP.

DATA

 

1.

01. 09. 2016r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.

31. 10. 2016r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3.

23.12.2016 r. – 31.12. 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4.

13 – 26. 02. 2017 r.

Ferie zimowe

5.

13 – 18. 04. 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6.

19 – 21. 04. 2017r.

Egzamin gimnazjalny

7.

19 – 21. 04. 2017r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych kl. I i II

8.

02., 04., 05. 05., 16.06. 2017r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

9.

23. 06. 2017r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

10.

24.06.– 31.08 2017r.

Ferie letnie

Kto jest Online?

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour