nadanie imienia1.jpg

 Ochrona przeciwpożarowa

Prawa autorskie: licencja Creative Commons Creative Commons

Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie zamieszczonych tu - gier i filmów zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz wskazanie autorstwa. Wskazanie autorstwa odbywa się poprzez umieszczenie informacji o źródle pod filmami lub  grą, które zostały zamieszczone na stronie internetowej: Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl  - szkolenia bhp.   online


 UWAGA!!! NOTATKA Z LEKCJI!!!!

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SZKOLE

Na powstawanie ognia wpływają jednocześnie trzy czynniki:

ciało palne - np. drewno, papier, tworzywo sztuczne
źródło ognia - zaprószenie ognia, zwarcie, niedopałki, iskry
tlen


TYPY POŻARÓW

 • A - pożary ciał stałych, typu organicznego oraz niektórych tworzyw sztucznych, z których podczas spalania powstaje żarzący się węgiel
  środki gaśnicze: woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
 • B - pożary cieczy palnych oraz ciał stałych, które podczas spalania topią się np. smoła, wosk, parafina
  środki gaśnicze: piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
 • C - pożary gazów palnych
  środki gaśnicze: proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
 • D - pożary metali takich jak: sód, lid, potas, glin oraz ich stopy
  środki gaśnicze: piasek
 • E - pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz pożary w pobliżu urządzeń pod napięciem
  środki gaśnicze: proszki gaśnicze, które pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1m od gaszonego sprzętu
 • F - pożary olejów i tłuszczów jadalnych
  środki gaśnicze: specjalne roztwory gaśnicze

Rodzaje środków gaśniczych:

Woda jest substancją niepalną. Wsiąkając w palący się przedmiot, chłodzi go (odbiera mu ciepło). Para wodna, która powstaje w czasie zetknięcia z gorącym przedmiotem, hamuje proces palenia.

Piana gaśnicza powstaje w wyniku wymieszania środka pianotwórczego z wodą i powietrzem lub środków zasadowych z kwasami. Izoluje ona płomienie od powietrza, tłumi je i zmniejsza temperaturę.

Piasek odcina dostęp tlenu palącemu się ciału. Zapobiega rozpryskiwaniu się stopionego materiału. Zmniejsza też temperaturę powierzchni ciała.

Proszki gaśnicze to drobno zmielone sole nieorganiczne. Gasi sięnimi przedmioty palące się w wysokiej temperaturze – metale lekkie, gazy, palne ciecze. Proszki gaśnicze nadają się także do gaszenia cennych przedmiotów oraz instalacji pod napięciem.

Dwutlenek węgla (CO2) nie niszczy materiałów i nie przewodzi prądu. Używa się go do gaszenia farb, olejów, a także gazów.


Gaśnica to urządzenie służące do ochrony przeciwpożarowej obiektów, terenów oraz pojazdów.

 

Gaśnicę dzielimy na :

1 kategoria ze względu na masę:

 1. gaśnice przenośne - masa ich nie przekracza 20 kg.
 2. gaśnice przewoźne - masa większa niż 20kg, wyposażone w układ jezdny (stosuje się je tam gdzie jest duże zagrożenie pożarów i jego szybkie rozprzestrzenianie np. stacji paliw. Dużym odbiorcą tych gaśnic jest przemysł energetyczny.

2 kategoria ze względu na budowę:

Gaśnice proszkowe - (typ ABC)

Gaśnicami proszkowymi gasi się urządzenia elektryczne do 1000v

Gaśnice wodne (pianowe lub płynowe) służą do gaszenia pożarów typu A i B (zastosowanie:szkoły, szpitale, restauracje)
Specyficzną gaśnicą wodną jest gaśnica na mgłę wodną (mgłowa) - jedyna gaśnica, którą można gasić osoby będące w płomieniach bez szkody dla osób ratowanych
Gaśnice śniegowe - CO2- stosowane tylko do pożarów grupy B i urządzeń elektrycznych do 1000v, (nie wolno ich używać do gaszenia ludzi będących w płomieniach)

 


 Sposób użycia gaśnic

 Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online


Budowa i działanie gaśnicy

 Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online


Rodzaje gaśnic

 Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

gaśnica zestaw sprzętu gaśniczego
hydrant zewnętrzny telefon do użycia w stanie zagrożenia
 
  hydrant wewnętrzny

Droga ewakuacyjna to droga umożliwiająca szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku podczas ewakuacji.

Aby ewakuacja mogła przebiegać szybko, sprawnie i bezpiecznie, powinna być oznaczona znakami ewakuacyjnymi.

Znaki ewakuacyjne
 
 kierunek drogi ewakuacyjnej: schodami w dół/schodami w górę
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej: w prawo/w lewo
kierunek drogi ewakuacyjnej
 
drzwi ewakuacyjne
   

 ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - Wikipedia

Kto jest Online?

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour