mik szk.jpg

 PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM NR 3

Metoda projektów polega na podjęciu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu. Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji oraz rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich rozwoju społecznego. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich miejscem wyzwalania sił twórczych.

Z tematyką projektów edukacyjnych uczniowie zostaną zapoznani przez wychowawców. Uczniowie dokonają wyboru tematu projektu i zostanie im przydzielony opiekun grupy. Zapoznają się też z dokumentacją wymaganą podczas realizacji projektu i kryteriami oceny projektu oraz złożą pisemną deklarację. Wychowawcy i opiekunowie omówią z uczniami szkolne zasady pracy nad projektami, w tym zasady prowadzenia karty projektu i tworzenia dokumentacji projektu.

Udział w projekcie jest obowiązkowy i ma wpływ na ocenę zachowania.  

Informacja o udziale i temacie projektu będzie umieszczona na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kto jest Online?

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour