mik szk.jpg

Certyfikat jest już nasz!!!


 *Na początku września została podjęta decyzja o rozpoczęciu starań o przyznanie certyfikatu Szkoła Bezpiecznego Internetu.


"Stop cyberprzemocy!"

25 lutego 2013r. przedstawiciele ośrodka Profilaktycznego i terapii Uzależnień w Płocku poprowadzili w klasach I program profilaktyczny "Stop cyberprzemocy". Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było wprowadzenie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.


Udział w zajęciach przeprowadzonych w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku na temat bezpiecznego Internetu.

   

Uczniowie klasy III wraz z nauczycielem bibliotekarzem wzięli udział w lekcji dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie „W sieci uzależnienia. Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu?”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez panią Aleksandrę Gawlik w Bibliotece dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w Płocku. Poprzez dyskusję, oglądanie filmów, odgrywanie scenek uświadamiano uczniom, jak ważny jest problem bezpieczeństwa w Internecie.


„(Nie)Bezpieczne surfowanie”

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny na wykonanie plakatu o tematyce bezpieczeństwa online


 

Gazetka informacyjna „Bezpieczny Internet”

Wykonaliśmy gazetkę informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie, która umieszczona została w holu szkoły. Celem jej było pokazanie użytkownikom Internetu, jak bezpiecznie z niego korzystać. Ponadto podano adresy stron internetowych i numery telefonów, pod którymi należy szukać pomocy w przypadku napotkania przestępstwa internetowego.

 

Udział nauczycieli w konferencji z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
Nauczyciele naszego gimnazjum: administrator szkolnej pracowni informatycznej oraz opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej wzięli udział w konferencji zorganizowanej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Odbyła się ona 5 lutego 2013 roku w Warszawie. Organizatorem jej było Polskie Centrum Programu Safer Internet. W programie konferencji przewidziano m.in.  debatę poświęconą prawom i obowiązkom cyfrowego obywatela oraz prezentacje projektów edukacyjnych dla szkół.


Instalacja programu antywirusowego - avast

Powyższe oprogramowanie, którego zadaniem jest ochrona antywirusowa zostało zainstalowane i jest systematycznie aktualizowane na wszystkich komputerach, do których mają dostęp uczniowie naszego gimnazjum


 Spektakl profilaktyczny La Dolce Vita

W poniedziałek 14 stycznia gościliśmy w naszym gimnazjum Profilaktyczno- Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży Moralitet; z Krakowa. W wykonaniu artystów tego teatru młodzież obejrzała przedstawienie profilaktyczne zatytułowane La Dolce Vita co w dokładnym tłumaczeniu oznacza słodkie życie. Spektakl poruszał problem uzależnień od określonych substancji oraz czynności. Uczniowie poznali czterech młodych ludzi uzależnionych od narkotyków, komputera i Internetu, hazardu oraz przesadnej dbałości o własny wygląd. Głównym celem spektaklu było uświadomienie młodym ludziom, jakie konsekwencje trzeba ponieść w życiu, jeżeli jest się uzależnionym.


Konta uczniowskie

Utworzono i zaktualizowano indywidualne konta uczniowskie na szkolnym serwerze


Włączyliśmy się do akcji s@ferinternet_zakup_kontrolowany 

Jest to kampania informacyjna pod hasłem „Zakup kontrolow@ny”, która ma na celu pomoc dorosłym w świadomym wyborze sprzętu komputerowego lub gier, kupowanych z myślą o dzieciach, zgodnie z przesłaniem - zanim kupisz dziecku prezent pomyśl o jego bezpieczeństwie.


Zdobycie certyfikatu potwierdzającego udział w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

Nauczyciel – bibliotekarz wziął udział w kampanii: „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Przeprowadził zajęcia metodą e-learning na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Miały one na celu zapoznanie młodych użytkowników biblioteki z zagrożeniami związanymi  z korzystaniem z Internetu oraz zasadami bezpieczeństwa w Internecie.


 Ukończenie przez uczniów  kursu e-learning dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie

11 chętnych uczniów z klas pierwszych i drugich wzięło udział w kursie e-learning: „W Sieci” przeprowadzonym w bibliotece szkolnej. Kurs składał się z dwóch modułów i zakończony był testem. Podstawowym celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat efektywnego korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych takich, jak: cyberprzemoc, spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upublicznianie danych osobowych, piractwo w Sieci, nadmierne korzystanie z Internetu.


Ukończenie przez nauczyciela – bibliotekarza kursu  e-learning: „W Sieci”

Nauczyciel – bibliotekarz ukończył kurs e-learning  z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  w Internecie. Kurs składał się z 18 modułów, w których omówione zostały:

  • charakterystyka i skala zagrożeń dla młodych internautów,
  • prawne i psychologiczne aspekty problemu,
  • oferta edukacyjna i pomocowa poświęcona bezpieczeństwu młodzieży w Internecie.

Szkolny kodeks Internauty

Uczniowie na lekcjach informatyki i godzinach do dyspozycji wychowawcy podawali propozycje zasad bezpiecznych zachowań w Internecie tworząc klasowe kodeksy on-line. W rezultacie powstał „Szkolny Kodeks Internetowy”


Porady dla Internautów

Kolejne zajęcia z cyklu ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU odbyły się w klasach I i II


Instalacja i aktualizacja oprogramowania filtrującego niepożądane treści w Internecie - "Opiekun"

Powyższe oprogramowanie, którego zadaniem jest ochrona uczniów przed szkodliwymi treściami w Internecie, jest zainstalowane i systematycznie aktualizowane na wszystkich komputerach, do których mają dostęp uczniowie naszego gimnazjum


Starania o Certyfikat Strona Przyjazna Młodzieży

Przesłaliśmy wniosek o przyznanie szkolnej stronie internetowej - www.g3plock.pl/en - Certyfikatu Strona Przyjazna Młodzieży

 


Zdobyliśmy certyfikat Strona Przyjazna Młodzieży :))


Udział nauczycieli w VI międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

20 i 21 września nauczyciele: administrator szkolnej pracowni informatycznej oraz opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej wzięli udział w VI międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, która odbyła się w Warszawie


Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie OKBDI

Gimnazjum przystąpiło do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. jednym z celów koalicji jest jak najszersza wymiana wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież

Mamy zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do koalicji


Polityka Bezpieczeństwa Internetowego-procedury zostały opracowane

Zespół w składzie: pedagog, opiekun ICM i nauczyciel informatyki opracowali procedury dotyczące bezpieczeństwa internetowego


Wszyscy znamy już procedury

W dniu 10.10.2012r. na Radzie Pedagogiczne zostały przedstawione i zatwierdzone procedury postępowania w przypadku zagrożenia cyberprzemocą. Wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z procedurami. Procedury są do wglądu w gabinecie pedagoga, bibliotece i stronie internetowej szkoły.


Wystawiamy spektakl profilaktyczny

Uczniowie przygotowali scenariusz i muzykę do bajki Czerwony Kapturek na czacie. Obył się szkolny casting i podział ról. Trwają prace nad scenografią.


Rada Pedagogiczna przeszkolona

W dniu 7 listopada 2012r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji Kidprotect. Szkolenie było bardzo merytoryczne i poszerzyło naszą wiedzę na ten jakże ważny temat.


 Szkolenie profilaktyczne dla rodziców

W dniu 07.11 2012r. odbyło się szkolenie dla rodziców "Bezpieczeństwo Twojego dziecka w Internecie". Przeprowadzone zostało przez dyrektora szkoły i nauczyciela informatyki. Zagadnienia szkolenia były oparte o materiały edukacyjne (filmy, animacje, spoty i in.) Fundacji Kidprotect. Poruszone były tematy dotyczące zagrożeń w Internecie, zabezpieczania sieci, rodzice otrzymali materiały informacyjne oraz zostali przeszkoleni, w jaki sposób można kontrolować to, co dziecko przegląda w Internecie. W szkoleniu wzięło udział ponad 80% rodziców uczniów naszego gimnazjum.


 Ankieta do rodziców na temat "Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie"

7 listopada br. na zebraniu z rodzicami (we wszystkich klasach) została przeprowadzona ankieta na temat: "Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie". Rodzice odpowiadali na pytania dotyczące formy i czasu spędzania przez ich dzieci w Internecie, znajomości zabezpieczeń Internetowych np. Kontrola Rodzicielska, programy antywirusowe, skanery itp. Wyniki ankiety zostaną przedstawione na radzie pedagogicznej oraz na zebraniach z rodzicami w lutym 2013 i posłużą do zaplanowania działań profilaktycznych na przyszły rok szkolny 2013/2014.


Konkurs

Zachęcenie uczniów do udziału w konkursie informatycznym organizowanym przez  Polskie Centrum Programu Safer Internet http://www.konkurs.saferinternet.pl/dla-mlodziezy


 

Kto jest Online?

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour