mik szk.jpg

Świetlica szkolna

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:15 – 8:00, 12:45 – 14:30 lub w innych godzinach w zależności od potrzeb.

Cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne w świetlicy

Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie uczniów:

 • Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym.
 • Zapewnienie opieki uczniom w przypadku nieobecności nauczycieli (zastępstwo).
 • Zapewnienie opieki uczniom podczas przerw i w czasie wydawania obiadów.

Kształtowanie pozytywnych nawyków współżycia w grupie:

 • Zajęcia z zakresu komunikacji międzyludzkiej.
 • Zajęcia z zakresu asertywności.
 • Pogadanki, dyskusje, wyświetlanie filmów itp. mające na celu zapobieganie agresji, uzależnieniom.
 • Pogadanki z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej.

Zapewnienie uczniom powodzenia szkolnego:

 • Zapewnienie pomocy w nauce uczniom mało zdolnym.
 • Wdrażanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej.
 • Propagowanie gier, zabaw towarzyskich rozwijających logiczne myślenie.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Rozwijanie indywidualnych zamiłowań twórczych, budzenie uczuć patriotycznych i     poszanowanie tradycji oraz zwyczajów narodowych:

 • Wykonywanie prac plastycznych, plakatów okolicznościowych, dekoracji świątecznych i na uroczystości szkolne.
 • Przestrzeganie obchodzenia świąt narodowych i kościelnych, które swym charakterem głęboko wrosły w tradycję i kulturę narodu polskiego.
 • Współpraca z filią nr 1 Książnicy Płockiej.

Współpraca świetlicy szkolnej z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i pielęgniarką:

 • Bieżące rozmowy dotyczące kwalifikacji i doradztwa a zakresu pomocy uczniom.
 • Indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi w celu zaradzenia problemom wychowawczym.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Współpraca z Klubem Profilaktyki Środowiskowej.

Świetlica ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić uczniom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Kto jest Online?

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour