koledow1.jpg

 

 


Godzina kodowania 2015:  7 – 13 grudnia.

Informacje na stronie: https://hourofcode.com/pl

Godzina Kodowania jest globalną akcją, w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów. Zanim przystąpisz do Godziny Kodowania wykorzystaj samouczki  i inne zasoby internetowe - rozwiąż ciekawe zadania: http://learn.code.org;,   >>>więcej<<<
Tak, tyle wystarczy, aby nauczyć się podstaw programowania i zdobyć kompetencje, które są niezbędne do funkcjonowania w XXI wieku. A może właśnie Wy odkryjecie w sobie talent w tej dziedzinie?

 Serdecznie zapraszamy!
Webm@stersi

 


Gość z Zimbabwe!!!

30 października 2015 r. w naszej szkole mieliśmy okazję gościć native speaker'a Kuzie Nhakasino z Zimbabwe, który poprowadził warsztaty językowe w klasie Ibc (grupa zaawansowana). Podczas tych zajęć młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie mówienie oraz poznać zwyczaje i tradycje panujące w Afryce Południowej. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczniów, którzy doskonalili umiejętność pracy z zespole.

       

 


 

Przypominamy zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

Ustalone dni to:

  • 2 listopada 2015r.
  • 18 kwietnia 2016r. (egzamin gimnazjalny)
  • 19 kwietnia 2016r. (egzamin gimnazjalny)
  • 20 kwietnia 2016r. (egzamin gimnazjalny)
  • 2 maja 2016r.
  • 27 maja 2016r.

 Wizyta w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

 

28 października uczniowie klas: Ia i IIa wraz z opiekunami odwiedzili Książnicę Płocką przy ulicy Kościuszki.
Obejrzeli tam wystawę poświęconą twórczości poetyckiej i dramaturgicznej Karola Wojtyły.
Wysłuchali też pogadanki na temat roli książki w życiu młodego człowieka.

Na zakończenie udali się do ogrodu biblioteki, czyli do tzw. "czytelni pod chmurką".

 


 

Warszawa - Meksyk - Cambridge... marzenia się spełniają

Spotkanie z absolwentką

27 października uczniowie klasy IIa spotkali się z absolwentką naszego gimnazjum Aleksandrą Łakomą. Ola po ukończeniu gimnazjum kontynuowała naukę w XXXIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Po roku nauki, w ramach programu realizowanego przez Warszawski Klub Rotariański, wyjechała na roczną wymianę młodzieży do Meksyku. Realizowała tam obowiązek szkolny i uczyła się języka hiszpańskiego. Po powrocie do Polski zrezygnowała z nauki w warszawskim liceum. Kontynuuje ją w Wielkiej Brytanii  w Impington Village College - International Sixth Form w Cambridge. Celem jej jest zdanie międzynarodowej matury i dalsze kształcenie na wyższej uczelni ... gdzie i na jakim kierunku - to na razie tajemnica.

Podczas spotkania z gimnazjalistami Ola opowiadała o pobycie w Meksyku, szczególnie o kulturze i zwyczajach ludzi mieszkujących w tym kraju. Wyobraźnię słuchaczy  rozbudzała dodatkowo pokazem slajdów.  Na zakończenie spotkania przekonywała młodych ludzi,  że marzenia się spełniają i nigdy nie należy z nich rezygnować.

Życzymy powodzenia i już zapraszamy na kolejne spotkanie.


 

Włączenie się w Europejski Tydzień Języków Obcych

23 października uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Języków Obcych zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 5 w Płocku. Uczniowie nie tylko oglądali występy przygotowane przez swoich rówieśników z Gimnazjum nr 8, ale również przedstawili prezentację na temat języka angielskiego - jako języka globalnego oraz przeprowadzili quiz z nagrodami.

 


Regulamin, harmonogram i załączniki

Programy konkursów

MSCDN

 

 


Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na "Dzień Otwarty"
21 października 2015r. (środa), godz. 1600 -1800

Dyrektor szkoły

 


„Młodzi głosują” – prawybory parlamentarne 2015 

19 października 125 uczniów naszego gimnazjum poszło do urn, aby w ramach programu "Młodzi głosują”realizowanego przez Ośrodek Edukacji Obywatelskiej wziąć udział w prawyborach parlamentarnych.  

Wybory przeprowadzili członkowie Samorządu Szkolnego. Przygotowali tablicę informacyjną, karty do głosowania oraz listy uczniów. Komisja po zakończonych wyborach policzyła głosy i sporządziła protokół. Wyniki wyborów zostały umieszczone na tablicy informacyjnej.

W okresie poprzedzającym wybory na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i godzinach z  wychowawcą zostały podjęte działania edukacyjne na temat zasad głosowania oraz znaczenia udziału obywateli w demokratycznych wyborach. Tłumy uczniów przy urnie świadczą o dużej odpowiedzialności i zaangażowaniu młodzieży w sprawy publiczne oraz dobrze odrobionej lekcji demokracji.

 

 


 W poniedziałek 19 października o godzinie 10:35
odbędą się w naszym gimnazjum wybory parlamentarne
w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi głosują”.


Będzie to symulacja wyborów powszechnych. Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program „Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju.

W wyborach może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum, posiadający dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.). Aby oddany głos był ważny, należy postawić znak X tylko w jednej kratce.

Zapraszamy
Samorząd Uczniowski


 Obchody Dnia Patrona Szkoły 

15 października - w przeddzień 37. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły.

W uroczystej akademii wzięli udział przedstawiciele Rady Miasta Płocka, Kurii Diecezjalnej, Rady Osiedla Radziwie, dyrektorzy i nauczyciele płockich szkół, byli pracownicy naszego gimnazjum, uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 i 15 w Płocku oraz cała społeczność naszego gimnazjum. Gośćmi specjalnymi byli laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Podczas uroczystości zwycięzcom konkursu wręczone zostały dyplomy i nagrody, a ich opiekunom podziękowania.
Wystawę pokonkursową można obejrzeć w holu szkoły.

 Podsumowaniem Dnia Patrona był program artystyczny w wykonaniu młodzieży naszego gimnazjum nawiązujący do tematyki tegorocznego Dnia Papieskiego.

 >>>więcej zdjęć>>>

Wyniki XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Jan Paweł II - Patron Rodziny"

 

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II - Patron Rodziny"

 


 

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2015r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej akademii dyrektor szkoły - Pani Elżbieta Chmura podziękowała wszystkim pracownikom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta. Wyrazem wdzięczności były kwiaty. Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej wręczone zostały nauczycielom nagrody przyznane przez dyrektora szkoły.

Kolejny punkt uroczystości to Ślubowanie Uczniów klas I

My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, w obecności nauczycieli, uczniów klas II, III i zaproszonych gości oraz w obliczu sztandaru – ŚLUBUJEMY:

- godnie wypełniać nasze uczniowskie obowiązki – ŚLUBUJEMY,

- strzec dobrego imienia szkoły – ŚLUBUJEMY,

- pracować nad kształtowaniem swojego charakteru w duchu ideałów: miłości, dobra i piękna, jakim był wierny Jan Paweł II – ŚLUBUJEMY,

- sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, które wykorzystamy w pracy dla dobra i szczęścia naszej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej – ŚLUBUJEMY

Bardzo nam miło, że podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyli nam absolwenci naszego gimnazjum. Były życzenia, kwiaty i wspólne fotografie.

 >>>więcej zdjęć<<<


 

"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za Serce"
K.I. Gałczyński

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły. Dziękujemy Im za to, że wytrzymują z nami na co dzień, są dla nas wsparciem, inspiracją i motywują nas do dalszej nauki. Czasami bywa ciężko, ale i tak wiemy, że mamy najlepszych Nauczycieli pod słońcem! :)

Dziękujemy za zapał i cierpliwość, które towarzyszą Wam w pracy.
Doceniamy pasję i życiową mądrość, które nam przekazujecie.
Niech na Waszej twarzy zawsze gości uśmiech i nie opuszcza Was pogoda ducha.
Życzymy Wam zrozumienia w oczach uczniów oraz satysfakcji z pracy.

Uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku


 

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Jan Paweł II - Patron Rodziny"

Regulamin:     str. 1     str. 2 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


Czytamy poezję Karola Wojtyły

12 października uczniowie naszego gimnazjum włączyli się w obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej. W kroplach deszczu Kasia Lewandowska, Kasia Brykała, Mateusz Maier i Kuba Kowalczyk wraz z innymi uczestnikami flash-mobu recytowali poezję Karola Wojtyły.

 


Warsztaty ekologiczne
NATURA 2000 - SZANSĄ DLA ROZWOJU REGIONU PŁOCKIEGO

12 października uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w warsztatach ekologicznych "Natura 2000 w mojej okolicy". Zorganizowane one były przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. W czasie warsztatów wykorzystano materiały przygotowane w ramach projektu. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę różnorodności biologicznej, w tym na istotną rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i siedlisk chronionych. Przedstawione zostały aspekty ochrony przyrody, korzyści wynikające z faktu mieszkania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Warsztaty prowadzone były metodami aktywizującymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz plansz edukacyjnych. Młodzież chętnie  rozwiązywała zagadki, łamigłówki i zadawała wiele pytań osobom prowadzącym zajęcia.

   

 

Zrozumieć świat niewidomych

12 października  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Panią Ewą Maksymowicz – osobą niewidomą. Miało ono na celu zwiększenie wrażliwości młodych ludzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także zmniejszenie lęku związanego z kontaktem z osobą niewidomą. Młodzież mogła doświadczyć, jak czytają i piszą osoby niewidome, jak się przemieszczają – z białą laską, przy pomocy osoby widzącej, dowiedzieć się, jak niewidomy porusza się z psem przewodnikiem a także w jaki sposób korzysta z nowoczesnych technologii informatycznych (komputer, dyktafon, czytnik itp.). Uczniowie poznali sposoby rozpoznawania przez osoby niewidome różnych przedmiotów i dowiedzieli się, co trzeba zrobić, żeby pomóc niewidomemu.

 


 

8 października przedstawiciele naszego gimnazjum wzięli udział

w 15. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

 

Punktem centralnym spotkania była uroczysta Msza św. odprawiona przez biskupa Henryka Tomasika - duszpasterza Rodziny Szkół Jana Pawła II przed Jasnogórskim Szczytem z udziałem pocztów sztandarowych przybyłych szkół.

>>>więcej zdjęć<<<

 


 

Czytamy, uczymy się i dbamy o środowisko -
 spotkanie w bibliotece z przedstawicielem Nadleśnictwa Płock

7 października uczniowie klasy IIIb wraz z nauczycielem bibliotekarzem odwiedzili Filię nr 1 Książnicy Płockiej. Mieli możliwość obejrzenia pokonkursowej wystawy Rysunku Satyrycznego "STOP zaśmiecaniu lasów”. Prezentacji dokonała Małgorzata Włoczkowska – pracownik edukacji leśnej Nadleśnictwa Płock. Ponadto młodzież została zapoznana z literaturą o tematyce ekologicznej.

 


 

Zwiedzamy stolicę

6 października gimnazjaliści zwiedzili stolicę. Pierwsze kroki skierowali do siedziby Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.  Mieli możliwość zwiedzenia Sejmu i Senatu.  Przewodnik  zapoznał młodzież z historią Sejmu w Polsce oraz procesem legislacyjnym.  

Drugim punktem wycieczki do Warszawy były lekcje w Muzeum Narodowym z zakresu malarstwa historycznego i najcenniejszych zbiorów muzeum.

 


 

XXXVII Rajd Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 3 października uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w XXXVII Rajdzie Pieczonego Ziemniaka zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Miejskiego oraz Koło Terenowe PTTK w Płocku. Trasa rajdu liczyła 10 km i wiodła z Podolszyc przez Borowiczki, Liszyno do Wykowa. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała poznawaniu okolic Płocka oraz popularyzowaniu aktywnego wypoczynku poprzez wędrowanie w grupie. Rajd zakończył się na stadionie w Wykowie. Było wspólne ognisko, pieczony ziemniak dla każdego uczestnika oraz pamiątkowe puchary i dyplomy.

 


 

XIII Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Płocku

2 października odbył się XIII Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt szkół gimnazjalnych. Mecze rozgrywane były na stadionie „Orlik”. Dziewczęta rywalizowały między sobą o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Płocku. Drużyna reprezentująca naszą szkołę zdobyła V miejsce.

 

Kto jest Online?

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Realizowane projekty

Zrealizowane Projekty Unijne

Inne zrealizowane projekty

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour